Logo

Česky   Deutsch

Strom Domina

Zahrada mateřské školy bude osázena ovocnými stromy a keři.  Tímto projektem chceme docílit, aby se děti zajímali o růst a péči stromů. Ovoce vypěstované vlastní péčí jim bude více chutnat.  Na projektu spolupracujeme s občanskými sdruženími DOMINO Liberec o.s. a Naše Doubí o.s..

Akce proběhla 4.11.2011 v prostorách MŠ.        

 

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP.