Logo

Česky   Deutsch

Zdraví dětem

Projekt Zdraví dětem je zaměřeno na zdravé stravování, motivaci ke sportu a to formou pohádkových příběhů. Přednášky jsou přizpůsobeny věku dětí, důraz je kladen na zábavnost a maximální zapojení žáků do výuky. Jednotlivé lekce na sebe navazují.

Výuka probíhá formou pohádkových příběhů, kde se kombinují různé druhy výuky tak, aby jsme udrželi dětskou pozornost. Při tvorbě kurzů byl kladen důraz na to, aby obsahovaly co nejvíce témat z RVP a ŠVP. Kurzy splňují preventivní program škol vyžadovaný MŠMT.