Logo

Česky   Deutsch

ŠABLONY DOMINO

ŠABLONY DOMINO CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/ 0003113

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, zaměřen na jedno z kombinací témat:

osobnostně profesní rozvoz pedagogů, společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z mateřské koly do základní školy, podpora ektrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.