Logo

Česky   Deutsch

Interaktivní tabule

   Interaktivní tabule

   Díky finanční pomoci Nadace Hermannniermannstiftung jsme pořídili      interaktivní tabuli, která umožňuje efektivní propojení moderních technologií s výukou německého jazyka.

   Prohlubuje zájem dětí a přibližuje dnešní reálný život. Interaktivní výuka je mnohem více baví, týmová práce je zajímavější jak pro děti, tak pro jejich pedagogy.

 

Pomocí Skypu propojujeme děti s kamarády z německé partnerské školky nebo s jejich rodiči.