Logo

Česky   Deutsch

Úvod

Vítejte na stránkách naší mateřské školy.

Nabízíme dvě třídy s individuálním přístupem k dětem.

 Delfínci 11 dětí a Sluníčka 13 dětí

            

 

 

Zápis do MŠ DOMINO s.r.o. pro školní rok 2017/2018

              Stanoven dne: 17.5.2017 od 15.00 hod

Kritéria zápisu:
1) Věk dítěte – počítáno k 31.8.2017
2) Sourozenec – sourozenec navštěvuje mateřskou školu

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.